Ingen kedja är starkare

än sin svagaste länk

I ett tidigare bolagsengagemang växte behovet av expertis inom markavtalshantering kraftig, och mellan september och december 2017 signerades omkring 12 000 markupplåtelseavtal från Trelleborg i syd till Kalix i norr med hjälp av bolagets markavtalsberedare.

Under rekordåret 2017 märkte vi att marknaden har ett stort behov av denna resurs för att effektivisera byggnationen på landsbygden. Och det ledde till att vi i januari 2018 sjösatte Bafob Mark AB.

Vi har sedan dess arbetat målinriktat och breddat vårt erbjudande – och idag erbjuder vi även expertis inom fiberförsäljning. Detta sammantaget har lett till att vi idag har flera framstående entreprenad- och stadsnätskunder och står redo för att öka vår kundkrets ytterligare.

När du har oss på Bafob Mark som partner så finns det stora möjligheter att korta ledtiderna samtidigt som vi skapar optimala förutsättningar för ett lyckat landsbygdsprojekt.

Lite kortfattat så erbjuder vi att öka potentialen för er landsbygdsutbyggnad där vårt huvudfokus läggs på trygghet i själva kundkontakten. Med personliga möten så kan vi ge en klar bild av den tänkta byggnationen samt den samhälls- och kundnytta det medför.

Vi vet att ansvarsfull beredning och införsäljning ger positiv effekt genom hela projektets gång, då varje påverkad mark- och fastighetsägare vet vad som händer och har fått ge sina synpunkter i ett tidigt skede – och på så sätt känner de sig mer delaktiga i arbetet som pågår i deras närområde.

Vill du veta mer om hur vi jobbar och hur vi kan hjälpa just er?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Adam Blom

Avdelningschef - Markavtal och beredning

Mitt namn är Adam Blom och jag har jobbat med markåtkomstfrågor åt flera av branschens stora aktörer. Med oss och vår unika process så ser vi till att tillsammans med er effektivisera beredningsprocessen och skapar optimala förutsättningar för er byggnation.